Scroll to top

Privacy

Privacy statement

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snap jij precies hoe wij werken.

Noferus.nl is onderdeel van Freexperience VOF en is gevestigd aan Zaagmolenstraat 2-1, 1052 HC Amsterdam.
Nosferus – Freexperience VOF hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens.Nosferus – Freexperience VOF is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Zaagmolenstraat 2-1
1052 HC Amsterdam
+31 20 33 14 757

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van nosferus.nl. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Ons gebruik van verzamelde gegevens
Freexperience VOF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden verzameld ?
Wanneer je ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt of andere aanvragen doet voor een van onze diensten, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken in dat geval alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

Voor- en achternaam;
E-mailadres;
(Persoonlijke) website;
Telefoonnummer;
Bedrijfsnaam;
Straat en huisnummer;
Woonplaats;
KvK-nummer;
IP-adres.

Gebruik van onze diensten
Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Freexperience VOF of die van een derde partij.

Communicatie
Wanneer jij e-mail- of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij jou naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Freexperience VOF of die van een derde partij.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.
De gegevens wij alleen gebruiken om te antwoorden op een bericht dat jij aan ons hebt gestuurd middels ons contactformulier, worden binnen 1 jaar na onze laatste correspondentie met jou verwijderd.
De gegevens in ons systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van die verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers/klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Freexperience VOF of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Dit vindt altijd op geanonimiseerde wijze plaats.

Overzicht van gebruikte cookies
Hieronder wordt beschreven welke cookies Freexperience VOF zelf plaatst en van welke third-party cookies gebruik worden gemaakt.

Google Analytics
Via Google Analytics worden op smile.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Om zorgvuldige verwerking mogelijk te maken hebben we de volgende maatregelen getroffen:

We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
We hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
We hebben alle mogelijkheden die Google aanbiedt om ‘gegevens met Google te delen’ uitgezet;
We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Wil je niet dat je klikgedrag wordt bijgehouden? Dan kun je via de website van Google een browser-plugin downloaden die dit voorkomt. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt, dus niet alleen voor nosferus.nl. Je kunt de browser-plugin hier downloaden.

Let op: de plugin werkt alleen voor Chrome. Wij werken momenteel aan de integratie van een Consent Management Systeem binnen onze website, om jou vanuit onze website direct de mogelijkheid te bieden om het geanonimiseerd bijhouden van jouw klikgedrag volledig uit te schakelen, ongeacht de browser die jij gebruikt.

Functionele cookies
Kernfuncties
Dit zijn cookies die strict noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

Sociale knoppen
Op de site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, en LinkedIn (welke regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Embedded content
In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op smile.nl wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld (los van eventuele derden die betrokken zijn bij de gegevensopslag). Met deze derden zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Venoten zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Verwerken persoonsgegevens
Op nosferus.nl staan 2 basis contactformulieren. Hieronder zie je per formulier hoe de gegevens die je in het formulier invult worden verwerkt.

1 – Basis contactformulier
Jouw gegevens worden enkel en alleen gebruikt om jouw aanvraag/verzoek te kunnen behandelen. De gegevens worden binnen 5 werkdagen na afhandeling verwijderd tenzij ze voor een andere rechtmatig doel bewaard dienen te worden (bijv. als je een klant bent van Freexperience VOF ).

2 – Downloadformulier
Jouw gegevens worden enkel en alleen gebruikt om jou een mailbericht met download-link te sturen. Daarna worden ze binnen 1 werkdag verwijderd tenzij ze voor een andere rechtmatig doel bewaard dienen te worden (bijv. als je een klant bent van Freexperience VOF of als je je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrief).

Inzien en aanpassen persoonsgegevens
Je hebt het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

1 – Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vind jij de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of om je af te melden.

2 – Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als je jouw gegevens aan wilt passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen.

3 – Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen.

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt je ons schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek aan ons e-mailen via info@nosferus.nl.

Toepasselijk recht
Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Nosferus.nl onderdeel van Freexperience VOF
24 mei 2018